Ekonomi

Ticaret Bakanından önemli açıklamalar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonomik gelişim ve kalkınmada büyük hedefleri olan bir ülke olarak Türkiye’nin ihracattaki dinamizmini sürdürmek durumunda olduğunu belirterek, “Türkiye’nin ekonomik gelişim hedeflerine paralel olarak ihracat desteklerimizle teknolojiye, Ar-Ge’ye, tasarıma ve katma değere dayalı ihracatı artırmak en önemli önceliklerimiz arasındadır.” dedi.

Bakan Pekcan, online olarak düzenlenen 4’üncü Antalya Devlet Destekleri Zirvesi toplantına İstanbul’dan katıldı.Pandemi nedeniyle küresel ekonominin içine düştüğü mevcut durumda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun işletmelere ve KOBİ’lere farklı türde destekler verdiğini dile getiren Pekcan, bu tür durumların; kaynakların etkin kullanımının ne kadar önemli olduğunu ve devlet desteklerinin sonuç odaklı şekilde uygulanması gerektiğini gösterdiğini dile getirdi.İhracatın, Türkiye’nin ekonomik gelişimi, büyümesi ve kalkınması açısından kilit bir rol oynadığını vurgulayan Pekcan, “Özellikle son 18 yıllık dönemde, küresel pazarlar ve piyasalarla olan etkileşimini oldukça derinleştiren Türkiye ve Türk ihracatçısı ihracat kapasitesini de hızlı biçimde artırmıştır. Geçen sene korumacılık önlemleri nedeniyle bütün dünyada ihracat yüzde 3,6 daralırken, Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,1 artışla 180,8 milyar dolar olarak gerçeklemiş ve dünyada ihracat artışı sağlayan 50 ülke arasında Türkiye altıncı sırada yer almıştır.” dedi.- “Türkiye’nin ihracat serüveni her geçen gün daha fazla gelişiyor”İhracatçı sayısının da her geçen gün arttığını anımsatan Pekcan, “Türkiye’nin ihracat serüveni her geçen gün daha fazla gelişmekte ve tabana yayılmaktadır. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplam ihracatımızdan aldığı pay halihazırda yüze 56,3’e ulaştı. İhracatımızın yüzde 50’den fazlasını KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin sağlıyor olması kayda değer bir göstergedir. Bir taraftan da bakanlığımızın hedeflerine ve amaçlarına ulaştığının da göstergesidir.” ifadelerini kullandı.Ekonomik gelişim ve kalkınmada büyük hedefleri olan bir ülke olarak Türkiye’nin ihracattaki dinamizmini sürdürmek durumunda olduğuna dikkati çeken Bakan Pekcan, şunları söyledi:”Bu nedenle hem mevcut ihracatçı firmalarımızın kapasitelerini güçlendirmek; hem de henüz ihracata başlamamış firmalarımızı ihracata teşvik etmek üzere ihracatta devlet desteklerimizi uygulamaktayız. Türkiye’nin ekonomik gelişim hedeflerine paralel olarak ihracat desteklerimizle teknolojiye, Ar-Ge’ye, tasarıma ve katma değere dayalı ihracatı artırmak en önemli önceliklerimiz arasındadır. Yine bu çerçevede, ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirmesi sağlayabilmesi, yeni pazarlara ulaşması ve mevcut pazarlarımızdan aldığımız payları artırması temel beklentilerimiz arasındadır.”Pekcan, belli bir sektördeki ihracatçının artık tek bir coğrafyaya veya tek bir bölgeye odaklanmasının ihracat açısından risk teşkil ettiğini ve bakanlığın da ihracat destek programlarıyla tüm sektörler için mümkün olduğunca pazar çeşitlenmesini hedeflediğini anlattı.- Bakanlığın sağladığı desteklerBakanlığın “fuar” desteklerinden “pazara giriş belgeleri” desteklerine “UR-GE” desteğinden “yurt dışı birim marka” desteğine “tasarım” desteklerinden “TURQUALITY” desteğine kadar tüm destek türlerinin aslında aynı zincirin halkaları olduğunu ve bir bütünlük arz ettiğini dile getiren Pekcan, bu tür desteklerin hedef kitle tarafından bilinmesin ve iyi anlaşılmasının da son derece önemli olduğunu vurguladı.Ticaret Bakanlığı olarak destek süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına, bu yıl başından bu yana destek yönetim sistemini hayata geçirerek tüm başvuruları online/dijital ortamda alıp; destek sürecini ve sonuçlandırmasını online/dijital ortamda tamamladıkların aktaran Pekcan, “Tarif ettiğimiz bu sistematik çerçevesinde, 2019 yılında ihracatçılarımıza 2,5 milyar TL, 2020 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla ise 1,4 milyar TL destek vermiş bulunmaktayız. Antalya bu desteklerden 2019 yılında 22,5 milyon TL, bu yıl ise 14,7 milyon TL tutarında faydalanmış olup, tüm Türkiye içinde yaklaşık yüzde 1’lik bir pay sahibi olduğu görülmektedir. Ancak hizmet ihracatı desteklerimiz kapsamında, bakanlığımızca Türkiye genelinde 2019 yılında 254,3 milyon TL, bu yıl içinde ise yaklaşık 148,3 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.- “Yüksek teknoloji sanayi ürün ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz” Pekcan, Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) kapsamında Antalya’ya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sağlık turizmi sektöründe yürütülmekte olan 1 adet HİSER projesine onay verildiğini de dile getirdi.İhracatla ilgili en hassas olunan noktalardan birinin de teknoloji odaklı ihracat olduğuna dikkati çeken Pekcan, son yıllarda üreticiler ve ihracatçıların gerek teknolojiye dayalı imalatı, gerekse ürünlerdeki yerlilik oranını artırmaya yönelik motivasyonlarının arttığını belirterek, “2019 yılında yüksek teknoloji sanayi ürün ihracatımızın payı yüzde 3,5 civarındadır. Orta ileri teknoloji sanayi ürün ihracatımız ise yüzde 36,4’lük pay ile ihracatımızda en yüksek paya sahip ürün kategorisini teşkil etmektedir. Önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji sanayi ürün ihracatımızı çok daha ileri noktalara taşımayı arzu ediyoruz.” diye konuştu. – “Faiz indirimli kredi kullanan esnaf sayımız 1,1 milyonu aşmıştır”Ticaret Bakanlığı olarak iç ticarette esnaf-sanatkar ve kooperatiflerine yönelik desteklerin de uygulanmasını temin ettiklerini anımsatan Pekcan, şunları kaydetti:”Bunların en başında, esnafımıza yönelik olarak bakanlığımız gözetiminde Kredi Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullandırılan devlet destekli ve faiz indirimli krediler gelmektedir. Bu kooperatiflerimiz kefaletiyle kullandırılan devlet destekli ve faiz indirimli kredi bakiyesi 67 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yalnızca 2020 yılı ilk 8 ay içerisinde 35 milyar TL’lik kredi tahsisatı sağlanmıştır. Faiz indirimli kredi kullanan esnaf sayımız da 1,1 milyonu aşmıştır. Antalya ilimizdeki esnafımıza sadece bu yıl içerisinde 1.8 milyar TL devlet destekli faiz indirimli kredi kullandırılmıştır.Şeffaflık, etkinlik ve erişebilirlik prensiplerini ön planda tutarak, esnaf-sanatkarımızın ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Keza, halihazırda kooperatiflerimize yönelik olarak 15 Temmuz’da başlattığımız KOOP-DES – Kooperatifçilik Destek Programımız kapsamında yüzde 75 oranında kadınların kurduğu kooperatiflere hibe desteği veriyoruz ve bu başvurularımız hala devam ediyor. Şu ana kadar 11 ilimizden 54 kadın kooperatifimizin bu hibeden yararlandılar. Destek almaya hak kazanan 54 kooperatifin 7’sinin Antalya’dan geldiğini, bu anlamda Antalyalı kooperatiflerin önemli bir başarı elde ettiğini görüyoruz.”

Bir cevap yazın